Az IBR-SYSTEM® működésének elektrodinamikai alapjai, hatásmechanizmusa és felhasználási eredményei

   Az emberi szervezet minden egyes sejtje elektromos alaptevékenységet mutat. Értéke a sejten belüli (intracelluláris) és a sejten kívüli (extracelluláris) tér között átlagosan 50-150 mV között változik, a sejt állapottól függően. Ez a potenciál különbség diszkrét értékek között folyamatosan fennáll és alacsony vagy közepes frekvenciával ingadozik. Ezek az elektromos és - az elektromossággal mindig együtt járó - mágneses változások alapvetően meghatározzák a sejtek és a szövetek működését, anyagcseréjét, regenerációját, továbbá beállítják a sejt érzékenységét a külső vagy a belső ingerekre egyaránt.

A sejtmembránban található ion-csatornák fehérje molekuláinak térbeli konfigurációjának megváltoztatásával befolyásolják többek között a nátrium-, kálium-, kálcium- és klorid-ionok extra- és intracelluláris tér közötti áramlását, egyensúlyát. Minden szervezet a saját, pillanatnyi állapotának és ritmusának megfelelően változtatja elekromos státuszának frekvenciáját, mivel minden élő sejt működése folyamatos, dinamikus változásokon alapszik. Például egy anyagcsere folyamat során keletkező molekula beindíthat egy vele szoros kapcsolatban lévő másik folyamatot, majd egy harmadikat és így tovább akár bonyolult kaszkád rendszereket is. Ezeknek a folyamatoknak és a hozzájuk kapcsolódó elektromos státusz változásoknak, ritmusa és frekvenciája van. 

Az IBR-SYSTEM®  berendezés a fiziotherápia legújabb eredményein alapuló (Popp 1985, Adey 1988) diagnosztikai és therápiás egység. Hatásmechanizmusa a következőkben összegezhető.Az IBR-SYSTEM®  berendezések az első három bekezdésben körülírt elemi szintű sejt elektro-dinamikai folyamatokra fejtik ki hatásukat. A berendezés a szervezetre, a kezelést végző orvos által meghatározott frekvencia tartományonban, mikroimpulzusokat bocsájt ki. Ezek az impulzusok olyan intenzitásúak, mint a spontán biológiai jelek intenzitása, a mV-os tartományban találhatók  és tetszés szerinti hullámformájúak. A beren-dezés által kibocsájtott elektromos jelekre a szervezet elektromos paraméterei kis fokban megváltoznak. A változások a testfelszínen rögzített elektródokkal elvezethetők és pontosan mérhetők.

Az IBR-SYSTEM®  online üzemmódban regisztrálja a szervezet elektromos válaszait és a kijelzőn megjelenő grafikon egzaktan dokumentálja a mért értékek spektrumát a frekvencia függvényében. Ez adja a diagnosztikai diagramot. A spektrum analízis alapján könnyen kiválaszthatók azok a frekvencia tartományok, frekvencia-ablakok (Adey 1988), amelyeknél a szervezet által adott elektromos válasz jelek szignifikánsan eltérők. Ennek tudományos háttereként azt mondhatjuk, hogy a szervezet sejtjei bizonyos frekvenciák (koherens és inkoherens hullámok) iránt szelektíve fogékonyak, mások iránt érzéketlenek (Bálint-Bender: A fizioterápia elmélete és gyakorlata – Springer, 1995.)A terápia során, ezekben a frekvencia tartományokban történik az elektromos vagy mágneses vagy lézeres kezelés. A kezelés után ismételten spektrumanalízist, diagnosztikát végzünk, amely alapján a diagramról azonnal leolvasható a terápia hatása, amelynek eredménye alapján a kontroll diagramokon fokozatosan csökkennek a szignifikáns eltérést mutató frekvencia sávok, az „instabil” sávok. Így valójában egy mikróintenzitású, a szervezet által visszavezérelt biofeedback terápia valósul meg, amelynek hatására csökken a fájdalom és felgyorsul a regeneráció, optimalizálódnak funkciók.  Az Országos Traumatológiai (Baleseti) Intézetben végzet szakértői vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az IBR-SYSTEM®  berendezésekkel individuális diagnosztika és terápia valósítható meg.

A biofeedback alapját a berendezés által kibocsájtott extrém kis intenzitású rezgésekre adott páciens-válasz impulzusok alkotják.       A vizsgálatokban olyan balesetet szenvedett betegek vettek részt, akiknek a balesetük - és az esetek nagyobb részében műtétjük - utáni rehabilitációját teljesen vagy nagyobb részben az Országos Traumatológiai (Baleseti) Intézet Rehabilitációs Osztályának Fizioterápiás részlegén folytatták. A betegek többségének töréses, kisebb részben distorsiós és contusiós, egy-egy esetben gyulladásos elváltozásaik voltak. A betegek 90 %-ának átlagosan 150 napja történt a balesete vagy tartottak panaszai. Az eddigi vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy 10-14 nap alatt, 5-10 kezeléssel a betegek többségének állapotában kifejezett javulás érhető el. A fájdalom a betegek által jelölt szubjektív skála szerint 52,85%-os csökkenést mutatott. Azokban az esetekben, amelyekben az ízületi mozgástartományokat objektíven, szögmérővel is meg lehetett határozni, 14 nap alatt átlagosan 13,3 fokos mozgásterjedelem javulást értünk el. Tekintettel arra, hogy az esetek többségében 150 napot meghaladó kórelőzményt regisztráltunk, ezek az eredmények figyelemre méltóak.        A kezelések alatt mellékhatást, szövődményt, balesetet nem észleltünk. A betegek az egyéb terápiákat akár gyógyszeres, akár fizioterápiás, változatlanul folytathatták.

A fentiek alapján az IBR-SYSTEM extrém kis intenzitású alacsony és közép-frekvenciás elektro- és magneto-terápiát a fenti balesetsebészeti esetek rehabilitációjában hatásos terápiának tartjuk. A berendezés alkalmas járóbeteg és kórházi kezelések elvégzésére egyaránt zúzódások, húzódások, postoperatív ödemák, ínhüvelygyulladások kezelésére, műtét utáni állapotok, sérülések rehabilitációs repertoárjának kiegészítésére. A Medmis Intézetben 1999. július 15. és 1999. október 31 között szénanáthás betegeket kezeltek. A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a páciensek 62,8%-a teljesen panaszmentessé vált a kezelések során.. A betegek 18,6%-nál a panaszok az eredetihez képest jelentősen csökkentek. A kezeltek 4,7%-nál semmilyen változás sem történt. Mellékhatások a kezelések során nem lépetek fel.Az allergiás betegek rohamos szaporodása sürgetővé teszi, hogy valamilyen optimális megoldás legyen a medicina kezében a betegség hatásos kezelésében. A kapott eredmények alapján, szükség esetén antihisztaminnal, esetleg egyéb adjuváns kezeléssel kiegészítve, az IBR-SYSTEM berendezés hatásosnak bizonyult a rhinitis allergica kezelésében.Az IBR-SYSTEM®  rendszerrel bizonyítottan az alábbi hatások érhetők el:kötőszöveti regeneráció, sérülések, zúzódások és húzódások regenerációjának felgyorsítása.gén expressió befolyásolásának vizsgálata vegetatív idegrendszeri működés stabilizálása-bőr sérülés és perif. Idegsérülés regenerációja.